torsdag 17 juli 2014

Boråskattens utställning 2014

Nu börjar Boråskattens utställning i Lassalyckans ishall i Ulricehamn närma sig. Vi förbereder för fullt, men jag är nog den minst aktiva i styrelsen att förbereda, men det är ju första gången, och inlärning pågår. Underbara medlemmar i styrelsen som jag hoppas har förståelse för en ny grön i utställningsarrangemang.Jag får väl jobba mer på utställningen :) Mina coonisar som ska ställas S*Honeysuckle's White Prince, gr 9, Lördag, Rolf Voehringer, Söndag, Bertil Johansson. BE*The Dorsai Sand Dragon, gr 8, Lördag Rolf Voerhringer, Söndag Zvezdan Memedov. Ska göra en färgbedömning på Sandy om han verkligen är cremesmoke-vit, är inte riktigt säker. Misha jag fick ta sista bedömningen, så du behöver inte ha dåligt samvete om han blir färgändrad. Många kramar till dig Misha The Dorsai

Now begins Boras cat show in Lassalyckan ice rink in Ulricehamn approach. We are preparing for the full, but I'm probably the least active of the Board to prepare, but it's the first time, and learning progress. Wonderful members of the board that I hope have an understanding of a new green in show arrangement.I 'll work more on the show :) My MCO to be set S * Honeysuckle's White Prince, gr 9, Saturday, Rolf Voehringer, Sunday, Bertil Johansson. BE * The Dorsai Sand Dragon, gr 8, Saturday Rolf Voerhringer, Sunday Zvezdan Memedov. Should make a color assessment on Sandy if he really is the creme smoke-white, are not really sure. Misha I had to take the final assessment, so you do not have a bad conscience if he becomes the color unchanged. Many hugs to you Misha The Dorsai

Kramizzzzz Anna.S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar